1. הינך עומד לקבל הצעה לרכישת ביטוח לכלי השיט
  2. שים לב, עליך למלא פרטים מדוייקים ונכונים.
  3. כמו כן, הנתונים אותם אתה מוסר ישמשו לצורך כריתת חוזה הביטוח, אי מסירת מידע מלא או הסתר מידע עלולים לפגוע בכיסוי הביטוחי.