על דגלים וביטוח

כל יאכטה המפליגה בים הגדול חייבת להניף דגל של המדינה בה היא רשומה.
משמעות הנפת הדגל על גבי היאכטה אינה דבר טכני או דקורטיבי בלבד, אלא מהותי וחשוב מאין כמוהו.

הדגל אותו מניפה היאכטה משמעותו שהיאכטה רשומה כחוק, ניתנת לזיהוי ובעליה וציוותה מחויבים למערכת החוקים של המדינה בה רשומה היאכטה. מדינה זו מוגדרת בחוק הבינלאומי בשם "מדינת הדגל'.
הפלגה ביאכטה שאינה רשומה מהווה עבירה פלילית ברוב המוחלט של מדינות העולם.

דגל ישראל

ניתן לרשום יאכטות במדינות רבות, גם אם בעל כלי השיט איננו אזרח במדינות אלה. לכל מדינה יש כללים וחוקים שונים הנוגעים לרישום יאכטות ולשימוש בהן. לפני רישום יאכטה יש ללמוד ולהכיר את החוקים והתקנות במדינת הדגל ואת משמעותם.

לדוגמה, באם היאכטה רשומה תחת דגל בריטי, הרי שבעליה חייב לעמוד בכל הדרישות והתקנות של מרשם כלי השיט הבריטי.
מהן דרישות מרשם כלי השיט הבריטי? מומלץ לבדוק לפני הרישום ולא לאחריו.

דוגמאות נוספות-
יש מדינות אשר מאוד זול ונוח לרשום בהן יאכטות, אולם קיימות בהן דרישות מקדמיות אשר רובנו לא עומדים בהן:
היאכטה חייבת להפליג רוב השנה במימי המדינה בה היאכטה רשומה.
או
משיט היאכטה חייב להיות בעל רישיון ספציפי המוכר על ידי מדינת הדגל.

בנוסף לדגל, לכל כלי שיט יש בעלים רשומים. הבעלים הרשום יכול להיות חברה בע"מ או אדם פרטי. כל בעל יאכטה ושיקוליו היכן ואיך לרשום את היאכטה, יש שייטים המעדיפים חברה בחו"ל ויש שייטים המעדיפים לרשום את כלי השיט על שמם כאדם פרטי. לכל החלטה שכזו יש משמעות, ומכיוון שאנחנו עוסקים בביטוח, יש להחלטות אלו גם משמעויות הקשורות לכיסוי הביטוחי.

פוליסת ביטוח היאכטה קובעת שהיאכטה חייבת לעמוד בדרישות מדינת הרישום (הדגל). באם לא קוימו כל דרישות מדינת הרישום, בעל כלי השיט חשוף לאי תשלום תגמולי ביטוח בעת נזק, אבל הוא עלול גם למצוא את עצמו בחקירה פלילית עקב אי עמידה בדרישות החוק. בנוסף, לכל חברת ביטוח יש הנחיות ודרישות בירוקרטיות הקשורות למדינת הרישום. חלק מחברות הביטוח חייבות להחזיק נציגות או להיות מורשות לפעול במדינות הרישום השונות. ביטוח ימי מיועד ליאכטות המפליגות ברחבי העולם, אולם, החוק בכל מדינה שונה, יש חברות ביטוח הכפופות לסנקציות אשר מוטלות על חברות רוסיות / אירניות וכו'. לא רק שהן אינן יכולות לבטח את החברות שהיאכטה בבעלותן, אלא אף מנועות מלבטח את הבעלים עצמו (המוטב הסופי) אשר בבעלותו היאכטה.

בשנים האחרונות, אנחנו עוסקים הרבה בהשפעות הדגל אותו מניפה היאכטה על פוליסת הביטוח. הרבה בעלי כלי שיט מחליפים דגלים עקב שינויים בדרישות החוק והרגולציה בעולם, אולם לא תמיד בודקים האם המבטח שלהם יכול להמשיך את פוליסת הביטוח תחת הבעלים והדגל החדש.

המלצתנו – לפני החלטה על רישום היאכטה – צרו איתנו קשר להבנת משמעויות הרישום על פוליסת הביטוח של היאכטה שלכם.