ברגעים אלו ממש נשלחת אליך תעודת הביטוח הזמנית לדואר האלקטרוני.
הפלגה בטוחה!